ПРИКЛАД 1

Умова.: Визначити можливий ступінь руйнування будівлі цеху зі збірного залізобетону, що знаходиться на відстані 800 м від вибухонебезпечного сховища, де зберігається 300 т зрідженого пропану.

Розв'язок.

1. Визначимо за формулами (1), (2), у яку зону осередку вибуху потрапляє наш об'єкт.

Радіус зони 1:

Радіус зони 2:

тобто наш об’єкт під час можливій аварії потрапить у 3-тю зону осередку вибуху.

2. Для зони 3 за допомогою графіків (рис.1) знаходимо величину надлишкового тиску ударної хвилі на відстані від центра вибуху Q = 300 т пропану. Це буде .

3. З додатка А визначаємо, що будівля зі збірного залізобетону від ударної хвилі з надлишковим тиском 25 кПа отримає середні руйнування. З додатка Б визначаємо ПРИКЛАД 1, якого характеру руйнування очікуються під час можливої аварії.

Висновок: Під час аварії на вибухонебезпечному об'єкті з вибухом 300 т пропану будівля цеху може отримати середні руйнування. З додатка Б визначаємо, що це: *руйнування даху, *внутрішніх перегородок, *вибиті двері та вікна, *у капітальних стінах можливі тріщини.

3.2 Визначення очікуваного характеру пожеж

унаслідок вибухів на промислових об'єктах можуть виникати окремі або суцільні пожежі.

Окрема пожежа виникає в окремій будівлі чи споруді.

Суцільна пожежа характеризується тим, що впродовж 1–2 годин вогонь охоплює до 90 % усіх будівель і споруд об'єкта.

Очікуваний характер пожеж з урахуванням наведених чинників можна визначити за допомогою таблиці 2.

Таблиця 2 - Можлива пожежна обстановка після ПРИКЛАД 1 вибуху

№ пор. Характер забудови та категорія пожежної безпеки Ступінь вогне- кПа Очікувана пожежна обстановка
стійкості будівель Упродовж перших 30 хв Через 1-2 год після вибуху
Міська забудова або виробничі приміщен- ня, будівлі та споруди категорій пожежної безпеки В, Г, Д IV, V 10 20 Окремі пожежі Суцільні пожежі при Щ>20 %
>20 Окремі пожежі Суцільні пожежі при Щ>10 %
III 20…50 Окремі пожежі Суцільні пожежі при Щ>20 %
I, II 20…50 Окремі пожежі Суцільні пожежі при Щ>30 %
Виробничі об’єкти категорій пожежної безпеки А і Б - 10…50 Окремі пожежі, що швидко перетворюються на суцільні й супроводжуються вибухами виробничого устаткування

Примітка

Щільність забудови – це відсоткове співвідношення загальної площі всіх забудов ПРИКЛАД 1 до площі території об'єкта.

Характер виникнення та розповсюдження пожежі залежить від таких чинників:

- ступеня руйнувань будівель і споруд під час вибуху;

- категорії пожежної небезпеки виробництва (додаток В);

- ступеня вогнестійкості будівель і споруд (додаток Г);

- щільності забудови об'єкта (Щ) та ін.


documentaqdhlwr.html
documentaqdhtgz.html
documentaqdiarh.html
documentaqdiibp.html
documentaqdiplx.html
Документ ПРИКЛАД 1